Lykke Bambus / Lucky Bamboo

Mine Lykke Bambus og hvordan jeg passer dem (ENGLISH TRANSLATION AT THE VERY BOTTOM)
Jeg har længe haft nogle Lykke Bambus (Dracæna sanderiana) fra Ikea stående i vand i en vase.
Nu har de efterhånden vokset sig så lange (60 cm) at jeg syntes de trængte til at blive beskåret, sat i arrangement, fjernet skrantende områder og ikke mindst aftaget stiklinger. Så kan jeg nemlig gro endnu flere lykke bambus, der også kan vokse sig lange og flotte.

Dette er mine lykke bambus før          Og mine forskellige arrangementer efter:


(Klik på fotoet for at se det i stort format)

Lykke bambus er en rigtig flot og nem plante at passe. Det er teknisk set ikke en rigtig bambus, men en art vand-lilje, der bare ligner en bambus i dens tekstur. De er rigtigt populære i Asien hvor de siges at være lykkebringende, på forskellige måder alt afhængig af hvor mange der i ens potte og hvor i boligen den er placeret (Feng Shui).

Her er nogle gode råd om hvordan man passer “Lykke bambus”

 • Lykke bambus er en plante, der både kan vokse hydroponisk, (i vand) og i jord. Jeg foretrækker at have dem i vand, for det er både æstetisk flot, og nemt at se når planterne mangler vand. Vandet skal såmænd bare dække rødderne. Man kan købe akvariesten i dyreforretninger til at hjælpe med at få planten til at stå oprejst og tage sig mere æstetisk ud.
 • Lykke bambus tåler ikke have for kraftigt lys eller varme, for så bliver både stænglerne og bladene gule. De kan godt stå i en vindueskarm, så længe det ikke er et sted hvor solen brager på hele dagen.
 •  Lykke bambus er en meget hårdfør plante, så den kan godt overleve med meget lidt lys eller hvis man ikke er så god til at huske at vande planter.
  Jeg vander en lille smule ca. en gang hver anden uge, men der er folk der vander en gang om måneden eller en gang om året (!)
 • Man skal IKKE vande med hårdt vand; dvs. postevand der indeholder alt for meget kalk. Så mistrives planten nemt og kan risikere at dø. I stedet kan man vande med demineraliseret vand, man kan købe i Matas eller større supermarkeder. Alternativt kan man koge vandet og lade det køle af, eller lade en kande vand stå natten over så de fleste mineraler og salte damper af.
 • Stiklinger laves ved at man forsigtigt skærer de fremvoksede blade af, når de har vokset sig store (ca. 10 cm) og sætter dem i vand, så de kan gro rødder. Husk at forsegle det sted hvor du har skåret i den oprindelige plante En nem måde er at dyppe den afkårne ende i flydende stearin. F.eks. ved at smelte stearinrester i mikroovnen. Ellers risikerer planten at rådne når det åbne plantekød.får luft.
 • Man kan godt skære en lang lykkebambus over og derved få to planter.
  Dog er det altid nemmest at få den nederste halvdedel til at trives, da den jo allerede har sunde rødder. Husk at forsegle dér hvor du har skåret i planter, hvor den ikke skal være i vand.


  My Lucky Bamboo and how I tend them

  For quite some time I’ve had some Lucky Bamboo stalks from Ikea in a vase.

  They’ve grown so much (60 cm) that I thought they needed to be trimmed, made into different arrangements, sickly parts removed and propagated.
  In time, I will then get even more Lucky Bamboo that can grow long and beautiful.

  Lucky Bamboo is a really beautiful plant which is easy to tend to.
  Technically it is not truly a bamboo, but a type of water Lily, which only looks a lot like bamboo in it’s texture.

  Here is some advice on how to take care of Lucky Bamboo

 • Lucky Bamboo is a plant which can both grow hydroponically (in water) and in earth. Personally I prefer having them in water, because it is both visually pleasing and easy to see when they lack water. The water should always simply cover the roots.  You can buy aquarium gravel to help the plant stand upright in your container.
 • Lucky Bamboo doesn’t like too strong sunlight. It is alright to have them in a window sill, just as long as the sun doesn’t bake down on it all day long.
 • Lucky Bamboos are a very resilient plant, which can easily survive with a sparseness of sunlight, or if you are not too good at remembering to water it.
  I water approx. once every other week, but some people only water once a month, or even once a year (!)
 • It is important not to water with too hard water like most tap water. Then the plant will grow unhealthy and maybe even die.
  Instead you can buy de-clorilized or demineralised water in Boots or larger supermarkets, where it is typically used for steam-ironing.
  Alternatively you can boil a pot of water, and use for watering once it cools off. You can also leave a jug of water over night to let most of the minerals evaporate.
 • Seedlings are made from gently cutting off the sprouts of leaves once they grow large (ca. 10 cm)
  Remember to seal the spot where you’ve cut on the original stalk. You can dip the exposed top in candle’s wax you’ve melted in a microwave. If you don’t do that the plant are at risk of rotting.
 • You can cut a large bamboo stalk in half and get two smaller plants.
  It is always easiest to get the lower half to thrive since that part already has a root.
  Here also remember to seal the top exposed to the air with candle wax.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *